Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, ile jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, by zakupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (zmniejszenie wartości waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem jest poprawienie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkie, ponieważ wpływają na wzrost poziomu inflacji (drożeją towary z importu). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w konkretnym kraju, skłania pozostałe kraje, które są istotnymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu ochrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się ograniczeniem ilości produktów a także usług, jakie da się zakupić za konkretną cenę. Z reguły będzie ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach ruchomego kursu pieniądza deprecjacja skutkuje obniżeniem ceny danej waluty w stosunku do pozostałych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – wzrost ceny produktu albo uslugi. Definicja używana głównie w stosunku do podniesienia ceny waluty lokalnej do waluty obcej w systemie płynnych wartości walut (będzie on on kontrolowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest niejednokrotnie konsekwencją deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza zwiększenie wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej waluty krajowej, spadek wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego i zmniejszenie presji inflacyjnej na skutek spadku cen dóbr importowanych. Negatywne skutki aprecjacji to pogorszenie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport oraz wzrost kosztów realizacji prac w relacji do wartości pracy poza granicami.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.