Tag: kantor

Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, ile jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, by zakupić jednostkę pieniądza innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (zmniejszenie wartości waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem jest poprawienie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkie, ponieważ wpływają na wzrost poziomu inflacji (drożeją towary z importu). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w konkretnym kraju, skłania pozostałe kraje,

Więcej